Política de Privacitat

Favicon Taxi Terrassa

Taxi Terrassa

Informació general del lloc web
En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Elecrónico, s’informa de les dades d’informació general d’aquest lloc web:


Responsable: Teletaxi Egara SCCL
Direcció: Sometent Castella nombre 136 baixos de Terrassa
E-mail de contacte: taxiterrassa@taxiterrassa.com
Telèfon de contacte: 93 734 97 02
Condicions Generals d’ús:
1. Usuaris
L’accés a la pàgina web atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, les presents Condicions Generals.
2. Ús de la pàgina web
L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.
Així mateix, queda prohibit l’ús de la pàgina web amb finalitats il·lícites o lesius contra Teletaxi Egara SCCL o tercers, o que puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

3. Responsabilitat de l’usuari
L’ús del lloc web es realitza sota l’única i exclusiva responsabilitat de l’usuari.
Aquesta responsabilitat s’estendrà a l’ús, per part de l’usuari o de qualsevol tercer, de contrasenyes o similars assignades per a l’accés a la pàgina web, així com a qualsevol dels seus serveis.
Sense perjudici de l’anterior, Teletaxi Egara SCCL es reserva el dret a denegar en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’accés a la pàgina web a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.
4. Reserva de drets
Teletaxi Egara SCCL es reserva la facultat de modificar unilateralment i sense previ avís, sempre que ho consideri oportú, l’estructura i disseny del lloc web, així com de modificar o eliminar els serveis, els continguts i les condicions d’accés i / o ús de l’ lloc web.
Teletaxi Egara SCCL es reserva el dret per interrompre, suspendre o acabar la prestació de servei de la pàgina web o de qualsevol dels serveis que l’integren.
5. Exclusió de garanties i responsabilitat
Teletaxi Egara SCCL no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar a causa de:
• – La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i / o dels seus serveis o continguts.
• – La falta d’utilitat, adequació o validesa del lloc web i / o dels seus serveis o continguts per satisfer necessitats, activitats o resultats concrets o expectatives dels usuaris.
• – L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts.
• – L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari a les presents Condicions Generals, a la bona fe, als usos generalment acceptats oa l’ordre públic, del lloc web, els seus serveis o continguts, per part de l’usuari.
• – L’incompliment per part de tercers de les seves obligacions o compromisos en relació amb els serveis prestats als usuaris a través de la pàgina web.
6. Política d’enllaços
6.1. Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzen un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre portal d’Internet a qualsevol de les pàgines web de taxiterrassa.info s’han de sotmetre a les condicions següents:
• – No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web sense la prèvia autorització expressa de Teletaxi Egara SCCL.
• – No s’establiran deep-links, ni enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb les pàgines de taxiterrassa.info sense la prèvia autorització expressa de Teletaxi Egara SCCL.
• – No s’inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines de taxiterrassa.info, ni sobre els serveis o continguts del mateix. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Teletaxi Egara SCCL, llevat autorització expressa d’aquest.
• – L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Teletaxi Egara SCCL i el titular de la pàgina web o de l’portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Teletaxi Egara SCCLde els serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.
• – Teletaxi Egara SCCL no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions incloses en els mateixos.
6.2. El lloc web taxiterrassa.info posa a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres llocs web gestionats i controlats per tercers. Aquests enllaços tenen com a exclusiva funció la de facilitar als usuaris la recerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos.
Teletaxi Egara SCCL no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni fa propis els continguts, serveis, informacions i manifestacions disponibles en aquests llocs web.
Teletaxi Egara SCCL no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols de forma indirecta o subsidiària, pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions , opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en els llocs web no gestionats per Teletaxi Egara SCCL i que resultin accessibles a través del lloc web taxiterrassa.info

“Reservant un taxi amb Tele Taxi Egara, es garanteix un taxi 100% legal, regulat per l’Ajuntament de Terrassa”

7. Propietat Intel·lectual i industrial
Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codi font i resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat de Teletaxi Egara SCCL, o aquest disposa en el seu cas el dret d’ús i explotació dels mateixos, i en tal sentit s’erigeixen com a obres protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial vigents.
Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, realitzats amb ànim de lucre o fins comercials, dels continguts emmagatzemats en aquest lloc web, queda expressament prohibit, excepte previ i exprés consentiment de l’titular dels drets.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual o industrial, en el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Teletaxi Egara SCCL mitjançant correu electrònic a l’adreça taxiterrassa@taxiterrassa.com indicant:

• – Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits. Si la reclamació la presenta un tercer diferent de l’interessat, haurà d’indicar la representació amb què actua.
• – Indicació dels continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual o industrial, i la seva ubicació en el lloc web.
• – Acreditació dels citats drets de propietat intel·lectual o industrial.
• – Declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza dela veracitat de les informacions facilitades en la notificació.
• – La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats per tercers és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.
L’accés a aquest lloc web no atorga a l’usuari cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial dels elements corporatius.
8. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

Teletaxi Egara SCCL podria demanar mitjançant formularis de la pàgina web dades personals i informació de l’usuari per al seu emmagatzematge i / o utilització. Les dades facilitades per l’usuari s’incorporaran a un fitxer titularitat de Teletaxi Egara SCCL.
A cada un dels formularis en què es recaptin dades de caràcter personal, l’usuari rebrà de Teletaxi Egara SCCL informació detallada sobre el tractament, la seva finalitat, l’ús de les seves dades, el caràcter obligatori o facultatiu de les seves respostes, les conseqüències de la negativa a proporcionar i, en general, de totes les mencions requerides per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les quals, en tot cas, hauran de ser acceptades expressament per l’usuari.
Teletaxi Egara SCCL es compromet a tractar les dades de caràcter personal de l’usuari de conformitat amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
Teletaxi Egara SCCL informa l’usuari que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, de les dades facilitades, dirigint-se per escrit a l’adreça postal o electrònica facilitada a la capçalera d’aquest avís legal.
L’usuari es compromet a mantenir les dades proporcionades a Teletaxi Egara SCCL degudament actualitzats. L’usuari serà responsable dels danys i perjudicis que Teletaxi Egara SCCL o tercers puguin patir com a conseqüència de la falta de veracitat, inexactitud, falta de vigència i autenticitat de les dades facilitades.

Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades i la limitació o oposicion al seu tractament, pot enviar un correu a l’adreça: info@taxiterrassa.com i expressar la seva intencion.Tambien pot apropar-se per les nostres oficines ubicades a Carrer Sometent Castellà, 136, 08225 Terrassa, Barcelona

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT TELE TAXI EGARA, S.C.C.L. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: TELE TAXI EGARA, S.C.C.L. // ENCARREGAT DEL TRACTAMENT: ASIGEST S.L 93 735 77 77 – 93 734 99 20
FINALITAT DEL TRACTAMENT gestió de la subscripció, Servei de Trasllat i Millorar la seva experiència com a usuari. Es tracten les seves dades expressament per oferir-servei de trasllat, en alguna oportunitat es poden usar per a oferir-li promocions en el servei i facilitar les ofertes

El termini d’ús es regeix sempre que compleixi amb els drets de l’interessat, no mes temps de l’necessari per al servei i al seu torn sempre que sigui client i es mantingui la relació comercial, per un màxim segons politica de 3 anys.

Les seves dades estaran protegits per l’empresa amb seguretat extricta i accés limitat a persones alienes a l’empresa o sense autorització alguna.
Legitimació de EL TRACTAMENT El règim jurídic 95/46 / CE, de el Parlament Europeu i de Consell de 24 d’octubre de 1995.Ley Orgànica 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) RGPD 2016/679 de 27 d’abril de 2016. Per ampliar informació es pot consultar el Dictamen 06/2014 del “Grup de l’Article 29” sobre el concepte d’interès legítim, a la URL: http: //ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion- Recommendation / files / 2014 / wp217_es.pdf

No es faciliten les dades, al menys d’alguna obligació legal i emparada per cossos de seguretat. Per ampliar informació puedeconsultarse el Dictamen 15/2011 del “Grup de l’Article 29” sobre la definició de l’consentiment, a la URL: http: //ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion- Recommendation / files / 2011 / wp187_es.pdf
DESTINATARI DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES Hi cessió de dades entre “Taxitronic” i TeleTaxi Egara S.C.CL per tal de prestar el servivio de trasllat. Destinataris o Categories de destinatari

No hi ha transferència de dades Internacional
No se cedeixen dades a altres companyies, es garanteix la confidencialitat absoluta de les seves dades, ens adaptem a normes internes que ens obliguen a salvaguardar la confidencialitat i al seu torn com a empresa som altament responsable amb l’atenció i seguretat de les dades que ens proporcionen.
DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES Drets POLIARSO (Portabilitat, Oposició, Limitació de el tractament, Informació, Accés, Rectificació, Supressió / dret a l’oblit i Oposició a ser objecte de decisions individuales.Derecho a retirar el seu consentiment per la direcció: info@taxiterrassa.com
Procedència de les dades Les Dades (bàsics) procedeixen expressament de cada client. Les dades que tractem són cedits únicament pels clients, no procedeixen d’alguna altra font, no es compren dades a tercers.

Les dades que necessitem per tractar-los com client són de categoria “Bàsics” no tractem dades de caràcter sensible.
9. Ús de Cookies
Teletaxi Egara SCCL pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.
Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.
Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres de l’trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.
L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Per utilitzar el lloc web, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sense perjudici que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació requereixi el previ registre o “login”.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
10. Legislació aplicable i jurisdicció
Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola.
Si l’usuari utilitza la web amb finalitats empresarials, Teletaxi Egara SCCL i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa per totes les accions poguessin exercitar-se derivades de la prestació de l’ servei de la pàgina web i dels seus serveis i continguts, i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s’estableix.